Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Via de website www.hanssevers.nl, onderdeel van Automobielbedrijf Hans Severs B.V., worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Automobielbedrijf Hans Severs B.V. acht zorgvuldige omgang met deze persoonsgegevens van groot belang. Automobielbedrijf Hans Severs B.V. zal daarom deze gegevens zorgvuldig verwerken en beveiligen.

Bij het verwerken van uw gegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dit betekent onder andere dat wij:
• duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
• onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Automobielbedrijf Hans Severs B.V. is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens worden verzameld en met welke doeleinden. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 november 2017.

DOELEINDEN VAN VERWERKING.
Uw persoonsgegevens worden voor de onderstaande doeleinden verwerkt:
• toegang verlenen tot de website breemanbmw.nl;
• analyseren van statistieken en optimaliseren van de website;
• verstrekken van aangevraagde formulieren (proefrit, offerte etc.)

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS.
Bij gebruik van de website hanssevers.nl laat u bepaalde gegevens bij ons achter. De mogelijkheid bestaat dat dit persoonsgegevens zijn. Automobielbedrijf Hans Severs B.V. bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u zijn opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Automobielbedrijf Hans Severs B.V. zal uw persoonsgegevens enkel gebruiken voor eigen doeleinden (zie hieronder) tenzij u hier vooraf toestemming voor heeft gegeven.

ONLINE AANVRAAG.
Bij gebruik van de website hanssevers.nl wordt de mogelijkheid geboden om online een proefrit, offerte, brochure, werkplaatsafspraak of onderhoudscontract aan te vragen. Bij een door u bevestigde aanvraag worden de gegevens door ons bewaard zolang nodig om uw aanvraag af te handelen. Wanneer u een aanvraagformulier invult worden de volgende gegevens van u gevraagd (afhankelijk van optionele gegevens):
• geslacht;
• voorletter(s), tussenvoegsel(s) en achternaam;
• adres;
• bedrijfsnaam (optioneel);
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• kenteken (optioneel).
De bovengenoemde persoonsgegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen en uw aanvraag zo spoedig mogelijk te behandelen.

CONTACTFORMULIER.
Wanneer u een contactformulier via hanssevers.nl invult, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang nodig om uw aanvraag af te handelen. Wanneer u een aanvraagformulier invult worden de volgende gegevens van u gevraagd (afhankelijk van optionele gegevens):
• geslacht;
• voorletter(s), tussenvoegsel(s) en achternaam;
• adres;
• bedrijfsnaam (optioneel);
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• kenteken (optioneel).
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen zodat wij uw vraag en/of opmerking kunnen behandelen.

VERSTREKKING AAN DERDEN.
Indien noodzakelijk bij afronding van uw verzoek worden de door u verstrekte persoonsgegevens doorgegeven aan BMW Group Nederland. Automobielbedrijf Hans Severs B.V. kan, indien u uw fiat gegeven, persoonsgegevens beschikbaar stellen aan BMW Financial Services om u te informeren over financieringsmogelijkheden en lease van BMW’s.
Indien u geen goedkeuring heeft gegeven, zullen uw persoonsgegevens niet onder andere partijen worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

BEVEILIGING.
Automobielbedrijf Hans Severs B.V. neemt verschillende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw contactgegevens te beperken. Hiervoor worden de volgende maatregelen genomen:
• toegangscontrole;
• encryptie van digitale bestanden waarin uw persoonsgegevens zijn opgeslagen;
• beveiliging van netwerkverbindingen;
• controle op bevoegdheden.

WEBSITES VAN DERDEN.
Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op hanssevers.nl. Automobielbedrijf Hans Severs B.V. is niet verantwoordelijk voor de mate van betrouwbaarheid en beveiliging van websites van derden. Wij raden u aan de privacyverklaring van derden te lezen voorafgaand het gebruik van de website.

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACY STATEMENT.
Automobielbedrijf Hans Severs B.V. beroept zich op het recht om wijzigingen te maken in deze privacyverklaring. De desbetreffende wijzigingen zullen worden aangegeven op deze pagina en oudere privacy verklaringen blijven beschikbaar. Wij bevelen u aan om deze verklaring met regelmaat te raadplegen zodat u altijd op de hoogte bent.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET.
Bij een schriftelijk verzoek krijgt u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u mailen naar woerden@hanssevers.nl Schriftelijke verzoeken kunt u sturen naar:
Automobielbedrijf Hans Severs B.V.
Middellandse Zee 13
3446 CG Woerden

CONTACTGEGEVENS.
Bij onduidelijkheden of vragen over deze privacyverklaring, kunt u dit aangeven in het contactformulier op breemanbmw.nl of door telefonisch contact op te nemen via onderstaande telefoonnummers:
Hans Severs BMW Woerden (0348) 413 778
Hans Severs BMW Alphen (0172) 422 214