• 4,6/5 sterren voor onze service4,6/5 sterren voor onze service
 • 358 BMW's en MINI's op voorraad358 BMW's en MINI's op voorraad
 • Erkende BMW en MINI garantieErkende BMW en MINI garantie
 • Persoonlijk contactPersoonlijk contact
 • Leasen en financierenLeasen en financieren
Uw BMW en MINI dealer in het Groene Hart
Hans Severs BMW en MINI

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Via de website www.hanssevers.nl, onderdeel van Automobielbedrijf Hans Severs B.V., worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Automobielbedrijf Hans Severs B.V. acht zorgvuldige omgang met deze persoonsgegevens van groot belang. Automobielbedrijf Hans Severs B.V. zal daarom deze gegevens zorgvuldig verwerken en beveiligen. Bij het verwerken van uw gegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dit betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Automobielbedrijf Hans Severs B.V. is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens worden verzameld en met welke doeleinden. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 augustus 2019.

Doeleinden van verwerking

Uw persoonsgegevens worden voor de onderstaande doeleinden verwerkt:

 • toegang verlenen tot de website hanssevers.nl;
 • analyseren van statistieken en optimaliseren van de website;
 • verstrekken van aangevraagde formulieren (proefrit, offerte etc.)

Gebruik van persoonsgegevens

Bij gebruik van de website hanssevers.nl laat u bepaalde gegevens bij ons achter. De mogelijkheid bestaat dat dit persoonsgegevens zijn. Automobielbedrijf Hans Severs B.V. bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u zijn opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Automobielbedrijf Hans Severs B.V. zal uw persoonsgegevens enkel gebruiken voor eigen doeleinden (zie hieronder) tenzij u hier vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Online aanvraag

Bij gebruik van de website hanssevers.nl wordt de mogelijkheid geboden om online een proefrit, offerte, brochure, werkplaatsafspraak of onderhoudscontract aan te vragen. Bij een door u bevestigde aanvraag worden de gegevens door ons bewaard zolang nodig om uw aanvraag af te handelen. Wanneer u een aanvraagformulier invult worden de volgende gegevens van u gevraagd (afhankelijk van optionele gegevens):

 • geslacht;
 • voorletter(s), tussenvoegsel(s) en achternaam;
 • adres;
 • bedrijfsnaam (optioneel);
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • kenteken (optioneel).

De bovengenoemde persoonsgegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen en uw aanvraag zo spoedig mogelijk te behandelen.

Contactformulier

Wanneer u een contactformulier via hanssevers.nl invult, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang nodig om uw aanvraag af te handelen. Wanneer u een aanvraagformulier invult worden de volgende gegevens van u gevraagd (afhankelijk van optionele gegevens):

 • geslacht;
 • voorletter(s), tussenvoegsel(s) en achternaam;
 • adres;
 • bedrijfsnaam (optioneel);
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • kenteken (optioneel).

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen zodat wij uw vraag en/of opmerking kunnen behandelen.

Verstrekking aan derden

Indien noodzakelijk bij afronding van uw verzoek worden de door u verstrekte persoonsgegevens doorgegeven aan BMW Group Nederland. Automobielbedrijf Hans Severs B.V. kan, indien u uw fiat gegeven, persoonsgegevens beschikbaar stellen aan BMW Financial Services om u te informeren over financieringsmogelijkheden en lease van BMW’s en MINI’s. Indien u geen goedkeuring heeft gegeven, zullen uw persoonsgegevens niet onder andere partijen worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging

Automobielbedrijf Hans Severs B.V. neemt verschillende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw contactgegevens te beperken. Hiervoor worden de volgende maatregelen genomen:

 • toegangscontrole;
 • encryptie van digitale bestanden waarin uw persoonsgegevens zijn opgeslagen;
 • beveiliging van netwerkverbindingen;
 • controle op bevoegdheden.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op hanssevers.nl. Automobielbedrijf Hans Severs B.V. is niet verantwoordelijk voor de mate van betrouwbaarheid en beveiliging van websites van derden. Wij raden u aan de privacyverklaring van derden te lezen voorafgaand het gebruik van de website.

Wijzigingen in de privacy statement

Automobielbedrijf Hans Severs B.V. beroept zich op het recht om wijzigingen te maken in deze privacyverklaring. De desbetreffende wijzigingen zullen worden aangegeven op deze pagina en oudere privacy verklaringen blijven beschikbaar. Wij bevelen u aan om deze verklaring met regelmaat te raadplegen zodat u altijd op de hoogte bent.

Inzage, correctie en recht van verzet

Bij een schriftelijk verzoek krijgt u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u mailen naar woerden@hanssevers.nl. Schriftelijke verzoeken kunt u sturen naar: Automobielbedrijf Hans Severs B.V. Middellandse Zee 13 3446 CG Woerden

Contactgegevens

Bij onduidelijkheden of vragen over deze algemene voorwaarden, kunt u dit aangeven in het contactformulier op hanssevers.nl of door telefonisch contact op te nemen via onderstaande telefoonnummers:

Hans Severs BMW en MINI Woerden
(0348) 413 778

Hans Severs BMW en MINI Alphen aan den Rijn
(0172) 422 214

DISCLAIMER

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Automobielbedrijf Hans Severs B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Automobielbedrijf Hans Severs B.V.

Indien van toepassing

Voor de informatie die op onze website staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Automobielbedrijf Hans Severs B.V. te mogen claimen of te veronderstellen. Automobielbedrijf Hans Severs B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Automobielbedrijf Hans Severs B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Naar de homepage  Contact opnemen